بیگسل
مدت عضویت در 3 سال پیش
60% رضایت خرید | 2 رای
93 ٪ تاخیر در ارسال
90 ٪ لغو سفارش مشتری
95 ٪ بازگشت کالا از مشتری
http://bigiseller.ir/seller/bigisell/